Huskeseddel 2 - Til dem der har regnskabsafslutning

OBS: Før du starter: Tag en kopi af disse sider og gem dem i EDB-mappen til næste år!

Nedenstående er kun beregnet til dem der anvender Akrobaten til bogføring.

Hvis man kun anvender debitor/kunde bogholderi kan man nøjes med de punkter der er mærket DK-BOG.

 

 

Tidspunkt / Hvem?

 

Aktivitet

 

Ok

Før årsskiftet Alle

Udfør alle punkter på:  Huskeseddel 1!

 

Før årsskiftet

Kun hvis I bruger lagerstyring

På lagermodulets side 2 vælges: Dan optællekartotek  og derefter udskriv optælleliste.

 

 

Før årsskiftet

Kun hvis I bruger lagerstyring

På optællingslisten påføres det antal varer der er på lager.

Via programmet: Indtaste optællinger indberettes de optalte antal. (Løbenr. Anvendes under indtastning)

 

Før årsskiftet

Kun hvis I bruger lagerstyring

Når du mener at alle varer er indberettet så udskriv mangelende optællinger og kontroller evt. mangler.

Når ok - Vælges overfør til lager og udskriv statusliste.

 

Efter årsskiftet

 

 

Nedenstående tager udgangspunkt i alle leverandørfaktura vedr. gl. år er bogført og bogholderiet er afstemt.

Kasse, bank, og giro er afstemt.

 

Efter årsskiftet

Alle

+DK-BOG

Udskriv Debitor - Saldoliste. Vælg alle (Blank-99999999)

Startdato sættes til regnskabsårets 1. dag

Slutdato sættes til regnskabsårets sidste dag

Gem til revisor!

Efter årsskiftet

 

 

 

Udskriv Saldolister på:

Finans - Saldoliste.

Kreditor - Saldoliste (Hvis kreditor modul anvendes)

Slutdato sættes til regnskabsårets sidste dag.

Gem til revisor!

Efter årsskiftet

 

 

 

Afstem debitor/kreditor bogholderi.

Debitorsaldolisten skal stemme med finans samlekontoen!

Kreditorsaldolisten skal stemme med finans samlekontoen!

(Du må først fortsætte når begge er afstemt!)

 

Efter årsskiftet

 

 

Udskriv Finans - Balance

Startdato sættes til regnskabsårets 1. Dag

Slutdato sættes til regnskabsårets sidste dag

Gem til revisor!

Efter årsskiftet

 

 

 

Udskriv kontoudtog på alle kunder: Vælg Debitor - kontoudtog

"J" til udskrivning! - Vælg alle (Blank-99999999)

Startdato sættes til regnskabsårets 1. dag i det gamle år.

Slutdato sættes til regnskabsårets sidste dag

Forfaldsdato sættes til 1. dag i det nye år.

Gem til revisor!

Efter årsskiftet

 

Udskriv kontoudtog på alle finanskonti: Vælg Finans - kontoudtog

"J" til udskrivning! - Vælg alle (Blank-99999999)

Startdato sættes til regnskabsårets 1. Dag i det gamle år.

Slutdato sættes til regnskabsårets sidste dag

Forfaldsdato sættes til 1. dag i det nye år.

Gem til revisor!

Efter årsskiftet

 

Alle

der anvender kreditorstyring

Udskriv kontoudtog på alle kreditorer: Kreditor - kontoudtog

"J" til udskrivning! - Vælg alle (Blank-99999999)

Startdato sættes til regnskabsårets 1. Dag i det gamle år.

Slutdato sættes til regnskabsårets sidste dag

Forfaldsdato sættes til 1. Dag i det nye år.

Gem til revisor!

Efter årsskiftet

Kun DK-BOG

 

Gælder kun dem der ikke anvender finansbogholderi:

Opret en finanskonto (Finans - oprette konto) med kontonr. 88888888. Sæt Kat. Til "P" og kald den "Resultat".

 

Efter årsskiftet

 

Alle

+DK-BOG

Tag kopi af data! - Vælg: Finans - Sletning af poster.

Følg skærmanvisningerne.

Hvis I ikke anvender finansbogholderi skal resultatkontoen angives til 88888888 (som oprettet i ovenstående punkt)

 

Efter årsskiftet

Alle +DK-BOG

(Valgfri)

Sletning af debitor/kreditor poster er valgfri.

Det kan være en fordel at kunne se længere tilbage på kontoudtoget end kun indeværende år. Punktet vælges/fravælges efter behov.

 

Efter årsskiftet

 

(Valgfri)

Hvis du har nogle finanskonti eller kunder du vil have slettet så er tidspunktet velvalgt. Man kan nemlig kun slette konti hvis der ikke er transaktioner på dem.