Dental brancheløsning

Akrobaten Dental er det mest udbredte
finans-og administrationsprogram
blandt dental laboratorier.

 • Branchesystem til Dentallaboratorier
  udviklet i samarbejde med DESA!
 • Det mest anvendte laboratoriesystem
  i Danmark!
 • Procedurer godkendt af DTI og DTF!
 • Systemet er fuldt integreret
  med indbygget økonomiprogram!
 • Journal - fuldt integreret med resten af systemet!
 • Opfylder alle krav om kvalitetssikring og sporing!
 • 200 tandteknikere, på 65 laboratorier, anvender systemet!
 • Enkelt og overskueligt! - Spørg efter referencer!

 
Alt i et program
 
Akrobaten Dental indeholder - som det eneste system på markedet - alle funktioner laboratoriet har behov for, i det samme system! Du skal ikke skifte, frem og tilbage,  mellem flere programmer for at få klaret dagens arbejde! Når du har skrevet en faktura får du automatisk opdateret alle oplysninger på: Tandlæge, patient, journal, lager, statistik, finansbogføring m.v. - og de lovpligtige erklæringer ligger klar sammen med fakturaen! - nemt og enkelt!

 
Baggrund
 
I starten af 1997 blev Akrobaten skræddersyet til dental laboratorierne i samarbejde med DentalSammenslutningen DESA. DESA var en sammenslutning af laboratorier der opstod med det formål at kortlægge og forenkle implementeringen af de krav der fremkom fra EU og sundhedsstyrelsen. Kravene omhandler i særdeleshed dokumentation af kvalitet og sporing af batch/lot.-numre.

 
Økonomidelen
 
Akrobatens økonomidel kan du læse om på de sider der beskriver de generelle funktioner for Akrobaten. Nedenstående omhandler de væsentligste at de funktioner der er indbygget i Akrobaten for at honorere de nye krav fra EU og sundhedsstyrelsen - og for at gøre dagligdagen nemmere på laboratoriet!

 
Kvalitetssikring
 
Akrobaten Dental indeholder arbejdsbeskrivelser på stort set alt fast protetik. Beskrivelserne er udarbejdet af DESA og er minimumskrav til beskrivelser af laboratoriets procedurer. Vi hjælper jer med at få skræddersyet beskrivelserne til jeres laboratorie. Beskrivelsernes form er nøje afstemt til den daglige fakturering, således at man enkelt og nemt kan dokumentere kvaliteten af sit arbejde!
Også når kvaliteten afviger fra det normale/optimale har Akrobaten en enkelt løsning der sikrer at man får dokumenteret evt. forbehold for produktets kvalitet og holdbarhed.

 
Patient erklæring
 
Fra juni 1998 blev det obligatorisk at alle patienter der modtager et produkt der hører ind under "fast klasse II A" - arbejde, skal have udlevet en erklæring der sikrer/beskriver arbejdet og leverandørerne. Når man fakturerer fra Akrobaten Dental udskrives - automatisk, godkendte, erklæringer - når det er påkrævet! Alt hvad du skal gøre er, at fortælle hvilke produkter du har anvendt!

 
Batch sporing
 
Umiddelbart før ikrafttrædelsen af de nye kvalitetsregler udsatte sundhedsministeriet kravet om dokumentationspligt for batch/lot.numre. Akrobaten har naturligvis styringen indbygget. De fleste brugere har valgt, allerede nu, at anvende systemet. Med sporingsmulighederne i Akrobaten Dental, kan man enkelt og nemt dokumentere hvilke patienter der benytter et produkt - produceret i en given periode - som indeholder et materiale man mistænker for at udgøre en sundhedsfare eller kan medføre en defekt på den leverede vare!

 
Patientjournal
 
Akrobaten Dental indeholder også en patientjournal der giver et forenklet overblik af det arbejde og evt. reparationer der er udført på en patient. Journalen dannes og vedligeholdes automatisk af fakturaprogrammet! Kun hvis du har kommentarer skal du selv gøre noget aktivt for at vedligeholde journalen! - Nemt og enkelt!